Co si pod tím představit?koukajici pes

Stimulační impuls podněcuje či povzbuzuje psa k nějaké reakci,
chování, činnosti nebo práci zpravidla pozitivní povahy, a to pomocí
podnětu v podobě nastavitelného elektronického impulsu neboli
elektrostatického výboje. U elektronických obojků se stimulační
impuls přirovnává ke štiplavému mravenčení, které není vůbec
bolestivé, ale spíše nepříjemné. V nízkých úrovních je cítit
mravenčení pouze v bodu styku kontaktních bodu s kůží, pokud se
přidá na intenzitě, bude se mravenčení rozprostírat po vetší ploše
kůže, tím se také působení stimulace zvětšuje. Pocitově se může
stimulace zdát u různých modelů jiná, a to v závislosti na použitých
výrobních součástkách nebo formě stimulace, která může být buď
krátká, dlouhá, případně i přerušovaná.

 

historie

Elektronické obojky od svých počátků prošly velkými změnami
a technickým vývojem. Současné elektronické obojky s možností
regulace jsou mnohonásobně bezpečnější, než byly za jejich vzniku.
Z této doby se však uchovává mnoho negativních a mnohdy
mylných názorů na tento způsob výcviku. Bezpečnost
elektronických obojků je podpořena Mezinárodní asociací výrobců
elektronických obojků (ECMA), která se problematikou důkladně
zabývá a výrobce značky Dogtrace je jedním ze zakladatelů této
organizace.

 

zachovani dobreho vztahu

Mnoho uživatelů uzná, že stimulační impuls je vhodnější korekce
nežádoucího chování, než fyzické tresty, které mohou naopak
vytvářet strach z majitele, který tento způsob výcviku praktikuje.
Stimulační impuls si pes jen těžko spojí se psovodem, který impuls
vysílá na dálku (až 2000 m) a tak si se psovodem zachová dobrý
vztah. Dosah obojku také umožňuje výcvik a přivolání i na dálku, což
by bylo jinak nemožné.

 

napětí

Elektronické obojky jsou napájeny ve většině případu baterií o
napětí 3V, tudíž elektronický impuls není v žádném případě
srovnatelný s elektrickým ohradníkem pro koně, krávy atp., který je
napájený ze sítě a má napětí nad 10 000V. Elektronické obojky mají
také možnost výběru slabších modelu pro citlivější a menší psy.

 

pomoc s výcvikem

Ačkoliv není elektronický obojek srovnatelný s ohradníkem s
vysokým napětím, neznamená to, že nelze jeho funkce zneužít.
Proto Dogtrace doporučuje každému majiteli psa absolvovat
základní výcvik a o použití elektronického obojku se poradit se
zkušeným cvičitelem, který měl možnost jeho psa poznat. Každému
zájemci o elektronický obojek bychom také doporučili, aby si funkci
stimulačního impulsu vyzkoušel nejprve na sobě, aby měl představu
o intenzitě nastaveného impulsu. Před použitím by měl pes znát
alespoň základní povely jako: k noze, ke mně, fuj, nesmíš atp.

 

prvni kroky

Při nastavovaní intenzity stimulačního impulsu doporučujeme
vycházet od nejslabšího impulsu a dle reakcí psa přidávat na síle,
dokud neuvidíte na psovi znatelné vnímání stimulace. V některých
případech se může stát, že se při prvním použití stimulace pes
impulsu více lekne, než že by mu ublížil, proto první reakce na
stimulaci bývá dost často přehnaná (vyjeknutí psa, počurání, úkryt v
boudě na delší dobu). Každý pes je jinak citlivý, proto je důležité
první impulsy zkoušet v klidu a v prostředí, které pes dobře zná a
začínat od nejnižší úrovně. Pes by neměl při běžném používání
obojku reagovat na stimulaci hlasitým vyjeknutím, či jiným
projevem bolesti.

 

zvuk postači

Každý model má možnost zvukového upozornění, které se
zpravidla používá jako napomenutí, než vyšleme stimulační impuls.
Po několika prvních použití zvukového upozornění s následným
stimulačním impulsem si pes rychle vytvoří souvislost mezi signály a
začne reagovat pouze na zvukové znamení. Je důležité, aby použití
zvukového upozornění i stimulačního impulsu bylo provedeno ve
správný moment, aby si pes uvědomil k čemu se korekce vztahuje.
Pokud se dostanete do krizové situace bude s největší
pravděpodobností zapotřebí použít vyšší intenzity impulsu, která je
u většiny modelu nastavitelná na jiném tlačítku (booster).

KDY TEDY VYSLAT IMPULS PSOVI, POKUD MNE NEUPOSLECHNE?

S TOUTO ODPOVĚDÍ JE ÚZCE SPJAT ČLÁNEK REFLEXNÍ OBLOUK PSA – CO TO VLASTNĚ JE?