Před přečtením tohoto článku doporučujeme přečíst tento článek
Úvod – Výcvik s elektronickým obojkem

d-control-clanek-vycvikMezi výcvikové pomůcky, které lze nalézt na trhu, patří výcvikové obojky jedny k nejefektivnějším pomocníkům, které mohou psa odnaučit nežádoucímu chování či výcvik zdokonalit.

Než si pořídíte výcvikový obojek, je vhodné zamyslet se nad tím, proč si ho jako pomůcku chceme zakoupit. Obojek lze přirovnat k prodloužené ruce cvičitele, není tedy samo spásný a nedokáže odstranit základní chyby při výcviku. (viz kapitola Úspěšný výcvik).

Doporučujeme si přečíst celý tento článek i když některé níže vypsané problémy nemáte. Porozumíte tak více práci s elektronickým obojkem a vyvarujete se mnoha chybám.

Proč používat elektronický obojek?

 • Umožní nám cvičit psa
 • Vhodné použití obojku nám nahradí horší bolestivé metody výcviku
 • Umožňuje nám ovlivnit chování psa na dálku
 • Umožní komunikaci se psem bez zbytečné psychické zátěže
 • mnohokrát rychlejší vycvičení psa než klasickým způsobem

Výcvikové obojky jsou obzvláště vhodné na:

 • odstranění problémů s přivoláním psa,
 • odstranění nežádoucího chování psa (nežádoucí štěkání, požírání nálezů – kostí, exkrementů, honění zvěře, psů, koček, obtěžování lidí, dětí, ..),
 • doladění některých prováděných cviků (vhodné tedy pro majitele či cvičitele zabývající se sportovní kynologií).
 • pochválení psa – zvukový impuls je stále stejný a tak může nahradit CLICKER (klikr) viz níže kapitola chválení psa elektronickým obojkem

Po zvážení důvodů k zakoupení výcvikového obojku, je potřeba vybrat správný typ. Parametry, které je nutné vzít v potaz jsou:

 1. velikost psa
 2. počet psů, které chceme současné kontrolovat
 3. vzdálenost, na kterou chceme psa kontrolovat
 4. funkce

První dva parametry jsou víceméně jasné, každý cvičitel či majitel psa ví, kolik jeho pes či psi váží. Často se však setkáváme se žádostí o bližší informace k parametru Vzdálenost. Dosah je uveden v metrech, na kterou má obojek správnou funkci. Vzdálenost je maximální a zároveň je nutné brát na zřetel terén, ve kterém se pes pohybuje. Standardně jsou výcvikové obojky DogTrace nabízeny s dosahem 200, 250, 600, 1000 a 1600m. Mnoho zákazníků má požadavek na ještě větší vzdálenosti (např. kdyby jim pes utekl za zvěří). Na tuto žádost bohužel neumíme vyhovět a zároveň jí ani nedoporučujeme. Pokud psa nevidíme, raději žádný zvukový či elektronický impuls nevysíláme. Může se totiž stát, že pes někde uvízl a tímto neuváženým krokem budeme psovi způsobovat ještě větší trauma, než jen samotnou bezmoc a strach. Proto v případě ztráty vizuálního kontaktu doporučujeme vysílač nevyužívat a psa jít hledat.

Poslední parametr výběru je funkce obojku nebo-li druhy signálu. Obojky DogTrace se tak dělí:

 1. impuls a zvuk
 2. impuls, světlo a zvuk
 3. impuls, vibrace, světlo a zvuk

Začínáme obojek používat:

Po pořízení výcvikového obojku je nutné řádně si přečíst návod a shlédnout video, které je součástí každého balení. Doporučujeme si obojek i vyzkoušet sami na sobě. Ideální je projít veškeré spektrum impulsů, aby bylo zřejmé, co tyto impulsy psovi dělají. Zároveň je nutné si uvědomit, že pes je několikanásobně citlivější než člověk.

Než začneme psa pravidelně cvičit, je vhodné, aby si pes na obojek zvykal. Psi jsou ohromně vnímaví a při nesprávném postupu velmi brzy pochopí, že jeho nepříjemnosti jsou způsobeny obojkem. Jako následek by pak mohla vzniknout situace, kdy pes s nasazeným obojkem poslouchá, ale bez obojku cvičit nebude. Nejvhodnější je, aby pes nosil obojek či atrapu neustále. Pokud to však není možné, nasazujte jej kdykoliv to bude možné a ideálně jej při nasazování odměňte malým pamlskem.

Jak velký impuls zvolit?

Pokud je pes na obojek zvyklý, je zdravý (pes s poraněnou tlapkou může být citlivější než pes zdravý), není nijak labilní (vystrašený pes po silvestrovském večeru,..) můžeme nyní přejít na další etapu a tou je zjištění, který impuls jej pro něj již vnímaný. Na počátku doporučuje považovat svého psa za nejcitlivějšího psa na světě. Obojek aktivujte a od nejnižšího impulsu začněte vysílat impulsy. Tzn. psa nechte volně ve svém domáckém prostředí, krátce zmáčkněte výboj a svého psa pozorujte. Pokud nic nedělá, můžete o jeden impuls navýšit intenzitu. Takto postupujte do té doby, než pes zareaguje. Za reakcí se považuje stříhání ušima, otřepání se, oblíznutí, podrbání se na místě, kde je obojek či nějak viditelně změní své původní chování. Tento impuls je dostačující na běžné pokárání. Psa impuls nebolí, ale vnímá ho a je mu nepříjemný. Pokud bychom měli nastavený zbytečně velký impuls, pes by se mohl vylekat. Lekutí = kňuknutí silný impuls psa nebolí, ale je mu to velmi nepříjemné může ho lekat. Leknutí např. při procházce znamená útěk psa a v tu chvíli ho bohužel nezastaví vůbec nic.

Ještě než začnete s výcvikem musíte mít jasno jak budete elektronický obojek využívat

Níže vypsané postupy jsou jen možností jak použít elektronický obojek. Obojek má více možností použití a je jen na vás kterou si zvolíte. Vaši volbu již během výcviku nesmíte měnit.

Například:

 • Zvukový impuls, bude používán jako pochvala
 • Zvukový impuls, nahradí například povel “KE MNĚ”
 • Zvukový impuls, bude jako takové varování, že když pes neposlechne přijde impuls.

vycvik s elektronickým obojkem

Začínáme s výcvikem:

Pokud máme vše řádně nastudované, známe výši impulsu, pes je na obojek zvyklý a chápe všechny povely, které chceme dopilovat, můžeme přejít k samotnému výcviku. Elektronický obojek má mnoho  možností použití. Zde jsou vypsány jen některé z nich.

Přivolání psa:

V praxi cvičení s obojkem můžeme zavést jednoduchý postup. Psa necháme vzdálit se, neprovádíme žádnou zvláštní činnost a psa pozorujeme. Zavoláme povel, např. ,,Ke mně!“ a stiskneme krátce zvukový impuls. V případě, že pes okamžitě přiběhne, psa odměníme (pochvalou, pamlskem). V případě, že pes nereaguje nebo reaguje neochotně bude následovat nepříjemný impuls. Impuls musí přijít nejpozději do 3 sekund od neuposlechnutí.  Jestliže psa potrestáte elektronickým obojkem později nemusí již vědět za co dostal a tak je trestán vlastně zbytečně. Proč musí impuls přijít do 3 sekund vysvětlujeme v článku REFLEXNÍ OBLOUK PSA – CO TO VLASTNĚ JE?

Jedná se o naši prodlouženou ruku, kdy psa na dálku potrestáme za nežádoucí chování, respektive neprovedení požadovaného cviku. Výhodou tohoto postupu je, že si pes udělá návyk na povel ,,Ke mně!“ a zvukový impuls. V budoucnu tak bude stačit jen pípnout a pes se k vám vrátí. Nahrazuje píšťalku i slovní povel. Nebudete na vycházkách po psovi křičet, ale jen pípnete a on se k Vám vrátí.

Nežádoucí chování psa – požírání exkrementů, nalezených zbytků potravy či kostí, útěk za zvěří

Jinou metodu výcviku zvolíme při odstraňování nežádoucího chování. Tedy např. u požírání exkrementů, nalezených zbytků potravy či kostí, útěk za zvěří. V případě, že pes začne něco takového provádět, máte dvě možnosti – psa odvolat nebo vytvořit “DISKONFORT” neboli nekomfortní prostředí.

Odvolání psa: V případě odvolání psa jste nic nepokazili, ale pokud půjdete na vycházku znovu, pes najde něco podobného a opět jej budete muset odvolat. A stálé dokola.

DISKONFORT – Nekomfortní prostředí je situace, kdy se pes přiblíží k nežádoucímu předmětu, začne jej žrát a vy dlouze držíte impuls (impuls velikosti na, který Váš pes reagoval v klidu – vnímá ho, ale neleká ho “nebolí” viz odstavec Jak velký impuls zvolit? ). Tedy držíte jej tak dlouho, dokud pes nezareaguje – zvedne hlavu, přestane žrát nalezenou kost. Hned poté impuls pustíte. Pokud se opět nakloní ke kosti, dlouze držíte impuls. A stále dokola, dokud pes neodejde od kosti. Ať už to někdo příjme nebo ne pes je opurtista a sobec – dělá jen to co je pro něj nejlepší (pozitivní). Pes si spojuje zkušenosti s důsledky. Psovi se takto v hlavě uloží, že kosti (exkrementy, nalezená potrava) mu způsobuje ten neznámý nepříjemný pocit a bude se jim vyhýbat. Je však nutné si uvědomit, že tato situace potřebuje velkou trpělivost, jelikož jí nejde trénovat často a pes může do jisté míry zapomínat. Vždy se tedy zachovejte stejně. Mějte trpělivost a budete odměnění tím, že psa odnaučíte nežádoucí věc napořád. Obyčejným odvoláním ho sice odvoláte, ale situace se vždy bude opakovat.

Útěk za zvěří – nevidím, neslyším

Postupujte stejně jako při přivolání psa. Při útěku za zvěří je někdy nutné impuls zvýšit o jeden či více stupňů a držet dlouze, jelikož psovi v tu chvíli velí jeho lovecké pudy, zvýšil se mu adrenalin a je odolnější proti mnoha vlivům. Pes se soustředí na srnu a nevidí ani neslyší vaše povely. Musíte ho dostat (vybočit) z tohoto stavu. Když dáte elektronický impuls máte pár sekund kdy pes nepronásleduje např. srnu a bude vnímat vaše povely. Toto je vaše chvíle kdy musíte důrazně vydat povel. Ve většině případů pes poslechne a vrátí se k pánovy.

Nežádoucí vyštěkávání na kolem jdoucí,honění cyklistů, aut

Opět i zde jsou dvě varianty:

Odvolání psa povelem viz odstavec výše (přivolání psa).

Nebo opět diskomfort. Diskomfort je opravdu lepší v tom, že pes se odnaučí nežádoucí činnost navěky. I když se tomu pán musí věnovat více jak časově tak soustředěním na psa. Svou pílí budete velmi dobře odměněni.

Pes doma štěká bez důvodu a sousedi si stěžují

Toto téma je obsáhlejší. Je třeba si uvědomit, proč to pes dělá. Bojí se něčeho na chodbě? Nechce být doma sám? Nudí se? Žárlí? Teskne? Toto jsou hlavní příčiny, ale je jich mnohem více.

1. Jako první bych doporučil psa, když odejdete do práce nějak zaměstnat. Koupením například Nezničitelnou hračkou Long Time s krmivem. To psa zaměstná ve vaší nepřítomnosti.

2.Pokud se pes necítí doma bezpečně a štěká ze strachu doporučuji koupení klece pro psy. Vytvořit mu tam místo. A taktéž například s hračkou ho do klece zavírat než odejdete. Pes tam má sice méně místa než kdyby měl celý byt jen pro sebe, ale bude se tam cítit bezpečně, klidně.

3. Toto třetí řešení není zlé a psovi rozhodně neubližuje jak si mnozí zákazníci, kteří slyší o elektronických protštěkacích obojcích poprvé. Elektronický protištěkací obojek je 99% účinný. Jen je třeba dávat pozor jaký model zvolit. Všechny modely jsou funkčně stejné. Liší se od sebe jen velikosti impulsů. A tak je výběr modelu protištěkacího obojku to nejdůležitější rozhodnutí. Slabší impulsy na modelu například D-mute small light někteří větší psi nemusí cítit.  A naopak špatná volba silného obojku na malého psa může psa úplně temperamentně zkazit. Můžete z nebojácného psa udělat pejska, který se bude bát. Proto jsme vypsali velikosti v KG u jednotlivých modelů a usnadnili vám tak rozhodování. Tyto kg máme z vlastních tabulek a dlouhodobé zkušenosti s prodejem protištěkacích obojků. Pokud si ani tak nejste s výběrem jisti neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám s výběrem pomůžeme, zaučíme, vysvětlíme.

Nejčastější chyby: 

 • Pes štěká a vy ho trestáte například plácáním novinami. Ve většině případů je to bezvýsledné a navíc si kazíte pouto pes – pán.
 • Při odchodu se se psem dlouze loučíte. A tak má po vašem odchodu pes větší tesk a pocit opuštění.
 • Psa vyvenčíte ráno před domem na minutu jen než se vyčurá a pak hned odejdete do práce. Venčete psa ráno delší dobu a dejte mu možnost se trošku unavit a vydat ze sebe tu energii.

Chyby pří výcviku:

vycvik s elektronickým obojkem 2

I přesto, že je výcvikový obojek velmi účinný, občas se setkáváme s dotazy a žádostmi o rady při výcviku.

Většinou se jedná o chybné využívání obojků, tedy:

 • obojek není aktivní
 • špatný kontakt elektrod s kůži psa
 • cvičitel chybně vyšle impuls a až poté vydá povel
 • nesprávná výše impulsu – impuls je moc slabý nebo naopak silný
 • pes není na obojek zvyklý
 • pes nenosí obojek pravidelně, ale jen na určité situace
 • Užívat vždy s mírou
 • Pes není pokusný králík
 • Dostatečně vyspělý pes (starší pes)
 • Zdravý pes (třeba pes s nemocnou tlapkou je více citlivý na impuls než zdravý pes)
 • Pes dostatečně psychicky stabilní
 • Pes musí cvik chápat (ne že se bude mačkat impuls, ale psovi se cvik ještě přitom ani nevysvětlil)
 • Používat přiměřenou sílu impulsu (nesmí se způsobovat psovi bolest nebo stres)