1. Ohraničení pozemku včetně zakázaného prostoru (např.: bazén, chodník). Volný průchod zajištěn zkroucením anténních drátů.
Instalace d-fence - ukázka ohraničení včetně zakázaného prostoru

2. Ohraničení pozemku se zachováním volného průchodu v místě zkroucených vodičů. Kombinace vedení drátu po zemi a po plotě.

Instalace D-fence - volný průchod, vedení drátu po zemi, po plotě

3. Ohraničení jedné případně více stran pozemku. Drát vedeme po hranici zakázané strany pozemku a zpět se vracíme 1,5 m od ní vrchem, spodem, před nebo za hranicí dle možností.

Instalace D-fence - část plotu

4. Rozdělení pozemku na dvě části pomocí jedné smyčky. Rozdělení pozemku je možno provést i zapojením 2 paralelních smyček z jednoho generátoru. Pozor: V druhém případě se při přerušení jedné smyčky neohlásí chyba na generátoru.

Instalace D-fence - rozdělení pozemku na 2 části

5-6. Zajištění volného průchodu psa v jednoduché instalaci vedením drátu pod nebo nad zemí, minimální vzdálenost drátu od procházejícího psa 1,5 m ve všech směrech s přihlédnutím k nastavení zón.

Instalace D-fence - volný průchod - anténní drát nad zemíInstalace D-fence - volný průchod - anténní drát pod zemí

7. Ohraničení pozemku v blízkosti kovového kotce. Kovové předměty v blízkosti anténního drátu indukují elektromagnetické pole a tak přebírají jeho funkci. Anténní drát je tedy nutno vést jinudy případně přemístit kovový objekt pryč od anténního drátu, aby nepřejímal jeho funkci.

Instalace D-fence - ohraničení kovového kotce

Pokračovat můžete na tyto články: