REKLAMACE2
Firma Dogtrace prodává opravdu kvalitní výrobky. Protože se vůbec nekazí tak na ně zvedla záruku ze zákonných 24měsíců na 3 roky, cokoliv se muže někdy pokazit.
A tak v případě, že Vaše nakoupené zboží v našem obchodě nefunguje jak má, popřípadě jeví jakoukoliv vadu.  Neprodleně nás o této skutečnosti informujte na info@pujcovna-obojku.cz nebo 725 700 825. Sdělíme Vám nejrychlejší postup k Vaší spokojenosti.
Nic nemusí být tak horké jak ze  začátku vypadá.

Dříve, než budete považovat zařízení za vadné, postupujte nejprve podle Návodu k použití – odstraňování problémů nebo našeho reklamačního desatera.

 • Dříve než začnete považovat svůj přístroj za vadný, zkontrolujte, zda problém není způsoben slabými bateriemi nebo nesprávným použitím.
 • Při kontrole používejte níže uvedené reklamační desatero.
 • Zkontrolujte, že jsou baterie na správném místě a vloženy se správnou polaritou.
 • Pokud problém přetrvává vyjměte baterii z držáků v přijímači a obě části držáku zkratujte přiložením kovového nástroje přes obě části držáku přibližně na 2 sekundy.
 • Vložte znovu baterii. Přístroj vydá jedno pípnutí, které potvrzuje, že je vložena baterie se správnou polaritou.
 • V případě, že Váš výcvikový obojek (d-control) nekomunikuje s vysílačem, ale jinak se zařízení chová jako funkční proveďte programování – spárování dle návodu.
Reklamační desatero výcvikový obojek D-control (klikněte pro zvětšení)
Reklamační desatero výcvikový obojek D-control (klikněte pro zvětšení)

Pokud i po těchto krocích shledáte, že zařízení má technickou závadu, kontaktujte nás.
Telefonicky nebo mailem na info@pujcovna-obojku.cz nebo 725 700 825.
Pokusím se Vám poradit jak vyřešit Váš problém bez reklamace.
Všechny elektronické obojky se posílají na adresu: (Na této adrese se nachází Servis Dogtrace – záruční i pozáruční)
VNT electronics s.r.o.
Dvorská 605
563 01 Lanškroun
Odborná technická podpora:
PO – Pá: 8:00 – 16:00
Mobil 605 291 313 nebo mail servis@dogtrace.com kde Vám ochotně poradí servisní technik Milan Vacek.
Při zasílání zboží do servisu viditelně označte jako „reklamace“.
Při uplatnění reklamace na zboží je kupující povinen dodat: čisté zboží (bez tkaných a plastových řemenů), které je předmětem reklamace, v souladu s dokladem, prokazujícím vlastnické právo k tomuto zboží a průvodní dopis, který obsahuje:
 •    Jméno a adresa kupujícího (včetně jména kontaktní osoby, telefon, fax, e-mail)
 •    Reference a popis reklamovaného výrobku, typ, počet kusů
 •    Popis závady, důvod reklamace
 •    Potvrzený záruční list
 •    Kopii dokladu o zakoupení (nabytí) výrobku (faktura, dodací list) – přiložit
Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu ode dne doručení reklamovaného zboží, v některých případech dle předchozí domluvy s kupujícím. Standardní reklamace zde trvá cca 1-5 dní.