Dobrý den, dnes si ukážeme, jak se provádí programování nebo-li spárování dálkového ovladače a přijímače u elektronického výcvikového obojku společnosti Dogtrace.

Každý dálkový ovladač má svůj vlastní radiový operační kód. Díky tomuto individuálnímu kódu se nemůže stát, že obojek, který nosí váš pes, by mohl být ovládán jiným ovladačem než tím, se kterým byl spárován. Programování dálkového ovladače s přijímačem se provádí při prvním použití, s novým ovládačem nebo přijímačem v případě ztráty, popřípadě při rozspárování soustavy, které může nastat, pokud se baterie v přijímači úplně vybije.

Postup programování:

  1. Zapněte svůj vysílač
  2. Navolte na vysílači tlačítkem pro volbu psa číslo 1
  3. Přiložte spodní část dálkového ovladače k terčíku přijímače. Zelená LED dioda se trvale rozsvítí a po uplynutí přibližně 5 sekund přejde do programovatelného režimu, který se indikuje blikáním červené a zelené LED diody současně.
  4. Nyní vysílač odložte a stiskněte tlačítko zvukového signálu na dálkovém ovladači. Tímto krokem dojde ke spárování kódů a z přijímače se ozve zvukový signál.
  5. V případě, že vlastníte obojek modelů d-control 602, 1002 nebo 1602 a potřebujete spárovat druhého psa, navolte na vysílači tlačítkem pro volbu psa číslo 2 a postupujte stejným způsobem.