Elektronický neviditelný plot d-fence je tvořen vysílacím generátorem, přijímačem a anténou, tu představuje jednoduchý izolovaný drát. Aby systém neviditelného plotu fungoval, musí být drát připojen k vysílacímu generátoru a tvořit uzavřenou smyčku. Drát může být umístěn na zemi, mělce zakopán (optimální je max. 10 cm hluboko) nebo připevněn na stávající plot nebo zeď (optimálně do výšky max. 30 cm nad zemí). Drát je spojován pomocí zářezových konektorů (2 ks jsou součástí základního balení). Vysílací generátor generuje signál do anténního drátu, pomocí kterého ohraničíte zvolený prostor. Na generátoru si zvolíte velikost výstražné (1)* a korekční (stimulační) (2)* zóny.*(viz. obrázek)

instalace plotu d-fence barevný nákres

Jestliže chcete, aby pes mohl volně procházet určitým místem na Vašem pozemku, kterým musíte vést drát, navinete odchozí drát kolem příchozího: zkroucení vodičů kolem sebe způsobuje vyrušení emitovaných vln a pes se může tímto místem volně pohybovat. Tato možnost vyrušení platí pouze při sudém počtu omotaných drátů. Při vedení anténního drátu po kovovém oplocení, přejímá oplocení částečně funkci anténního drátu, pozor na tuto možnost při vedení drátu kolem kovového kotce atp. Napětí v anténě nepřekračuje 12 V, nehrozí tudíž žádné nebezpečí i při eventuelním přerušení vodiče.

instalace d-fence_1 ohraničení včetně zakázaného prostoru

Vložením baterie do přijímače se obojek aktivuje (vypnout lze pouze vyjmutím baterie). Nastavení módu stimulačního impulsu se provádí přiložením magnetu k terčíku na přijímači a velikost impulsu je nutno podřídit velikosti psa a jeho reakci na něj – začínejte od nejmenšího impulsu. Pro správný příjem emitovaných vln z anténního drátu nasadíte obojek psovi na krk tak, aby byl přijímač dole pod krkem a byl vidět nápis d-fence.

Přijímač připevněný na obojku snímá signál šířící se z nainstalovaného anténního drátu, překoná-li pes hranici prvního (výstražného) pásma, přijímač se samočinně aktivuje a začne vydávat přerušovaný akustický signál. Nereaguje-li pes na zvukové varování a překročí hranici i druhého korekčního (stimulačního) pásma, přijímač vydá současně akustický signál a stimulační impuls. Po návratu psa ze zakázaného pásma se systém přepne do pohotovostního režimu.

D-fence ukázka zon

Intenzitu stimulačního impulsu, stejně tak jako šířku stimulační i výstražné zóny, je možné jednoduše nastavit. Počet psů s připevněným přijímačem na obojku není omezen. Přijímač je kompaktní a vodotěsný a vzhledem k nízké hmotnosti a ergonomickému designu je možné ho použít pro všechna plemena psů. Podrobnější informace najdete v návodu na daný produkt.

Pokračovat můžete na tyto články: