REFLEXNÍ OBLOUK ZJEDODUŠENĚ1

Dnes si vysvětlíme, co je to reflexní oblouk, jak funguje, proč je důležité znát jeho délku a k čemu vlastně slouží.

Reflexní oblouk je v podstatě proces, který má 4 části (podnět, receptor, CMS, efektor).

  1. PODNĚT: Je například, když řekne psovi povel „SEDNI!“
  2. RECEPTOR: Pes zaznamená receptory váš povel. V tomto případě díky uším slyšel slovním povel, ale také díky jeho očím uviděl, jak rukou ukazujete gesto dolů.
  3. CMS: Tyto informace ihned putují z receptorů díky dostředivým vláknům přímo do centrální mozkové soustavy psa (CMS). V tuto chvíli se pes právě rozhoduje, co udělá. Mozek poté předá informace pomocí odstředivých vláken do EFEKTORŮ, což může být v podstatě jakýkoli sval nebo jakákoliv žláza.
  4. EFEKTOR: Tady v tomto případě informace putovala do svalů a pes si sedl.

REFLEXNÍ OBLOUK VYSVĚTLENÍ
 klikněte pro zvětšení

Zjednodušeně můžeme říct, že reflexní oblouk je doba než si pes uvědomí, co po něm vlastně chcete, až po vykonání požadovaného povelu.

Příklad na člověku: Sáhnete na horké kamna (podnět), spálili jste si ruku (receptor), informace jde do mozku (CMS), ten rozhoduje urychleně uhnout rukou z kamen a vysílá informaci do svalů na ruce. Vy cukáte rukou pryč z kamen (efektor).

Tak nyní už všichni víme, co je to reflexní oblouk, ale proč je pro nás tak důležité to vědět?

Každý z nás už určitě slyšel hlášku „máš dlouhé vedení“. Každý jedinec na světě (člověk, pes, kočka, kůň…) má reflexní oblouk jinak dlouhý. Některý pes dokáže zareagovat během 0,5 sekundy a jinému trvá zpracování informace déle a reflexní oblouk se tak prodlouží až na 3 sekundy. Velkou roli v tomto hraje plemenná příslušnost, stupeň výcviku nebo rozpoložení psa v dané chvíli. Jistě jste si již všimli, že některý pes vykoná povel rychle a naopak jinému to trvá déle. To samozřejmě neznamená, že byl pes hloupý nebo neposlušný, ale je to dáno jen jeho délkou reflexního oblouku. Myslete tedy při výcviku na to, že pokud váš pes nezareaguje na povel ihned, není to tím, že by vás nechtěl poslechnout, ale jen mu trvá déle, než informaci zpracuje.

Zároveň je potřeba dát si pozor na to, abyste nenechali svého psa přemýšlet dlouho, to by se poté mohlo rozvinout i v neposlušnost. Do této situace se můžete dostat například v případě, kdy pes vidí srnu nebo zajíce a vás nebo vašich povelů si vůbec nevšímá. Vždy vyčkejte maximálně 3 sekundy a poté si povel vynuťte – například u povelu „KE MNĚ“ přitáhnutím vodítka nebo pokud vlastníte elektronický obojek korekčním impulsem. Pokaždé, když dáte psovi povel, dejte mu čas (možnost) ho vyřešit,  než ho začnete fyzicky nutit nebo s ním manipulovat. Svůj povel zbytečně neopakujte, ničemu to nepomůže a opakováním si výcvik kazíte, protože pes toto slovo může časem začít ignorovat.

S reflexním obloukem úzce souvisí i pochvaly a tresty. Psa vždy chvalte a trestejte do 3 sekund, od doby co úkol/činnost provedl. Pes si vždy pochvalu či trest dokáže spojit pouze s tou činností, kterou provádí PRÁVĚ TEĎ. Jakmile psa pochválíte nebo potrestáte o půl hodiny později, pes už naprosto nebude vědět proč, “nemá buňky” na to, aby si to spojil.

Znát reflexní oblouk svého psa je tedy velice důležité. Pokud nevíte, jak dlouhý je reflexní oblouk vašeho psa, chvalte ho nebo trestejte nejpozději do 3 sekund od provedené činnosti. V případě elektronického obojku to platí stejně.

Příklad použití elektronického obojku: Řeknete povel “Ke mně a zároveň pípnete obojkem”, počkáte 1-3s (dáváte čas psovi, aby informaci zpracoval), pokud vás pes neuposlechne vyšlete slabý korekční impuls. Tím spojíte povel “Ke mně a pípnutím obojku” s tím, že chcete, aby byl pes u vás. Po čase bude stačit jen pípnout obojkem a pes se k vám vrátí sám. Jakmile se pes vrátí, samozřejmě ho pochválíte  (i když ne dobrovolně, ale je prostě tam, kde chcete, aby byl). Můžete chválit psa už za to, že začal spolupracovat a s jeho přibližováním pochvalný tón stupňujte (intonací svého hlasu psa navigujte). Nejvyšší stupeň pochvaly pro psa je pohlazením rukou.

Nakonec necháte psa čekat na další povel například „VOLNO!“. Každý povel totiž platí do zrušení povelem následujícím.